Zřizovatel

Zřizovatelem DS Elíšek ve Slaném i na Kladně a od roku 2024 DS Lvíček 1 a 2 ve Dvoře Králové je organizace Elíšek, z. s., zapsaná Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 64634.

Zřizovatelem DS Elíšek 2 je organizace Školička delfínek, z.s., zapsaná Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 68652.

Elíšek, z. s.

Čechova 785/2, 274 01 Slaný

IČ 04766377

Hlavní činností organizace je:

 • praktická činnost ve vzdělávání dětí předškolního věku, mládeže a dospělých; organizování kampaní v oblasti výchovy a vzdělávání
 • pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí (přednášky, semináře, kroužky, výstavy, trhy, apod.)
 • prodej vlastních produktů

a která má za účel:

 • vybudování respektu a pozitivního vztahu dětí k přírodě a k lidovým tradicím
 • zřízení a provoz dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb.
 • vzdělávací činnosti pro děti předškolního věku
 • vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu a podobně
 • posilování sounáležitosti s místní komunitou
 • pořádání táborů (zimních, letních, příměstských) a víkendových pobytů s danou tématikou pro děti i rodiče
 • organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním znalostí v oblasti ekologie, sportu, umění, životního stylu, sebepoznání atd.

Školka delfínek, z.s.

Čechova 987/4, 274 01 Slaný

IČ 05529450

Hlavní činnost organizace je:

 • zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o
  poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti zakládání a provozování dětských
  skupin
 • vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji péče o děti s cílem zvýšit společenskou
  prestiž rodiny, posílit zapojení obou rodičů do péče o děti
 • podpora rozvoje služeb péče o děti
 • vytváření podmínek pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné
  činnosti, usnadnění udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o
  dítě, a postupný návrat na trh práce s ohledem na harmonizaci profesního,
  rodinného a osobního života bez nutnosti rezignace na rodičovskou roli.