Kdo jsme?

DS Elíšek a DS Elíšek 2 a (od roku 2024) DS Lvíček 1 a 2 jsou dvě třídičky v malém rodinném kolektivu určené vždy pro děti od 12 měsíců do 6 let.  Takto malý kolektiv nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a maximální rozvoj jeho dovedností. O děti se starají kvalifikované a pedagogicky vzdělané „tety“ s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek.

Třídičky jsou rozdělené, dle aktuálních potřeb a schopností dětí, každá skupina má svůj specializovaný program, který reflektuje všechny aspekty pro optimální rozvoj dítěte. Třídičky se běžně potkávají, aby děti neztratily kontakt s kamarády a mohly se pohybovat ve věkově smíšené skupině – starší pomáhají mladším, a zároveň samy měly dostatečný prostor, aby je školka stále posouvala o kousek dále.