Krátké představení

Školička Elíšek ve Slaném i na Kladně funguje téměř 10let, za tuto dobu se rozrostla na 5 tříd ve Slaném a 3 třídy na Kladně, od roku 2024 budujeme nově i další 2 třídy ve Dvoře Králové nad Labem, některé z těchto tříd slouží pro zdravotníky nemocnice Slaný jiné pro širší veřejnost. Jsme místo, které je světem dětí, vstřícné k rodičům a všem jejich potřebám. Věkové rozmezí dětí v těchto skupinkách je od 1 roku do 6 let. Zakládáme si na vzájemné důvěře, vstřícné komunikaci a bezpečí pro děti i rodiče.

Třídy jsou vždy dělené podle aktuálních potřeb dětí. „Jedničky“ slouží nejmenším a nově příchozím dětem a rodičům. Pomáháme s prvními krůčky do kolektivu malým i dospělým při získávání nových sociálních rolí. Každý z nás je originál, a proto adaptační program „šijeme na míru“ každému dítku i rodiči. U dětí podporujeme osvojení si hygienických návyků, sebeobsluhu, rozvoj motorických a sociálních dovedností, protože pro děti od 1 roku býváme jejich první zkušeností s širší společností mimo rodinu.  „Dvojky“ jsou určené pro další rozvoj dětí a rozšířenou edukaci – navazujeme na vše, co se dítě naučilo v „Jedničce“ a postupně formou hry řízené i volné, tvořením, zkoumáním a objevováním dítě získává další zkušenosti, dovednosti, schopnosti a návyky ve všech oblastech.  Naše „Trojka“ je pro děti, které v následujícím školním roce nastoupí do základní školy. Zde zábavnou formou děti učíme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle možností rozvoje a individuálních potřeb dítěte a připravujeme je tak na přechod do základní školy.