Platba a platební podmínky

Platba a platební podmínky

 • Pro závazné přihlášení dítěte do DS Elíšek je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 1.000,-Kč, který se odečítá z první úhrady školkovného, hotově v DS Elíšek nebo bezhotovostně. (rodiči se tak tato částka vrací formou odečtu z 1.faktury)

 

 • Bezhotovostní platby: převodem na účet 90052233/2010 je třeba provést nejpozději k 25. dni v měsíci. (do zprávy prosím vepište jméno a příjmení dítěte) 

 

 • K docházce do DS Elíšek se lze nahlásit kdykoli během roku a kdykoli v průběhu měsíce – cena je pak krácena podle počtu dní.
 • Pokud úhrada nebude provedena do konce měsíce, není dítě přijato k docházce na další měsíc.(výjimky po domluvě)
 • Každému řádně přihlášenému rodiči je 20.tého (+-3dny) v měsíci zaslán e-mail s přesnou částkou školkovného na další měsíc.
 • Platba školkovného v DS Elíšek se hradí vždy na měsíc dopředu.
 • Pokud dítě nenastoupí ve smluvený termín, rezervační poplatek ani školkovné se nevrací.
 • Pro jednorázové hlídání a akce je nutné uhradit platbu nejpozději do příchodu dítěte do DS Elíšek.
 • Školkovné na daný měsíc je počítáno dle pracovních dnů v jednotlivém měsíci.
 • Cena uvedena v ceníku školkovného vychází z předpokladu 20ti pracovních dnů v měsíci. Cena školkovného je následně upravena dle počtu pracovních dnů v měsíci.

NEMOC, DOVOLENÁ, NÁHRADY:

 • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací z důvodu rezervace místa a omezené kapacity DS Elíšek.
 • Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, a je min. 10. po sobě jdoucích školních dnů nepřítomno, je možné využít převedení poloviny zameškaných dní do dalšího měsíce (školné na další měsíc je poté kráceno o převedené dny), toto platí pouze pro děti, které navštěvují školku min 4-5 dní v týdnu pravidelně. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 • Při pravidelné docházce 1, 2 a 3 dny lze čerpat náhradu pouze v případě volné kapacity v tom samém nebo následujícím měsíci dle individuální dohody. Náhrady se nepřevádí déle než do dalšího měsíce.
 • V případě dlouhodobé absence (Min.10 po sobě jdoucích školních dnů) je vratný poplatek pouze za řádně odhlášenou stravu.
 • V případě dlouhodobého přerušení docházky (2 a více týdnů), např. dovolená, prázdniny, apod., se hradí 50% školkovného z vybrané varianty docházky. Místo tak nebude obsazené jinými zájemci.
 • Nemocné dítě prosím omluvte v ON-LINE docházkovém systému na adrese: https://ds-elisek.webooker.eu/ a telefonicky do 17:00 hodin předchozího dne na telefonu: 776 707 900. Pokud tak neučiníte, stravné bude uhrazeno.
 • Rodič je povinen zadat omluvu do docházkového systému, (v případě řádné omluvy, tj. do 17ti hodin předchozího dne, vzniká možnost náhrady, kterou lze čerpat v následujících 45ti dnech od jejího vzniku v případě volné kapacity školky dopoledne/odpoledne) – vzniklá náhrada je benefit, který rodič bezodkladně čerpá a nelze jej jakkoliv nárokovat. Náhrady jsou určené dětem dochazejícím 1-4x týdně)
 • zadáním omluvy rodič souhlasí s obsazením daného kapacitního místa jiným dítětem, takové místo následně nelze nárokovat z důvodu omezené kapacity dětské skupiny
 • *rodiče prosíme o včasné zadávání omluv a ohleduplnost k rodičům, kteří čekají na volné místečko pro náhradu:)