Vize a Poslání

Vizí Elíšku je nabídnout dětem získání vlastních zkušeností v malém kolektivu, kde se učí úctě k druhému, ale i sobě samému a v neposlední řadě k přírodě, ve které chceme trávit co nejvíce času, za každého počasí.

Naším posláním je poskytnout bezpečný prostor, kde každé dítě má své místo a výchovou jej vést k respektu ke všemu živému i neživému. Hledíme na první a průběžnou socializaci dítěte ve zdravém, bezpečném a především podnětném zázemí. Vedeme děti ke zdravému pohybu a životnímu stylu a aktivně strávenému času v přírodním prostředí, jež chceme, aby si děti zamilovaly.