Odchod dítěte

Odchod dítěte z DS Elíšek

  • dítě smí vyzvedávat osoba starší 18ti let, pokud dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než zákonný zástupce, je toto nutné ráno nahlásit i s číslem OP vyzvedávajícího!

*do přihlášky dítěte je možné uvést osoby a jejich OP, které mohou dítě vyzvednout

BEZ ŘÁDNÉHO NAHLAŠENÍ ZMĚNY NEBUDE JINÉ OSOBĚ DÍTĚ VYDÁNO

 

Odchod dětí:

  • před oběděm 11:00 – 11:30
  • po obědě 12:00 – 12:30
  • po odpolední svačině 15:00 – 17:00

*nebo po předchozí dohodě se zaměstnancem DS Elíšek

Z ORGANIZAČNÍCH A KAPACITNÍCH DŮVODŮ PROSÍME RODIČE NAHLÁSIT ČAS PŘÍCHODU A ODCHODU DÍTĚTE ALESPOŇ DEN DOPŘEDU