Trendy a pojetí péče a výchovy

Držíme se klasických i moderních trendů, a proto jsme se nechali inspirovat:

Pedagogikou Marie Montessori (1907) – Montessori znamená vědět, co děti potřebují

 • Pozorování – správně se dívat – vědět, co které dítě potřebuje a na jaké vývojové úrovni se nachází
 • Vývojové potřeby – nepřemýšlíme o tom, co je „potřeba“ děti naučit, ale co potřebují děti samotné k jejich vlastnímu učení
 • Řád – vše má své místo – rychlá orientace dítěte v prostoru – vědí, kde co najdou a kam to mají vrátit, řád také máme v činnostech – vědí, kdy která aktivita byla, je a bude, pravidla platí stejná pro děti i tety – máme k sobě navzájem rovnocenný přístup
 • Připravené prostředí – dítě vybírá z nabídky aktivit, která mu je připravena, realizuje tak svou svobodu a rozvíjí se dle svých vývojových potřeb
 • Zodpovědnost – učíme děti zodpovědnosti za své chování a jednání
 • Samostatnost a nezávislost – Nejmenším dětem pomáháme v pohybové nezávislosti a samostatnosti v oblékání, stolování, hygieně a komunikaci s ostatními. Pomáháme utvářet sebevědomí – nikoli opakováním, že je dítě šikulka, ale tím, že mu dáme příležitost k tomu, aby to dokázal sám, a podporujeme ho v tom, co ho baví a zajímá
 • Ruka a intelekt – „ Co neprojde smysly, neudrží se v mysli“ – proto je pro nás velmi důležité, aby dítě získávalo své zkušenosti propojeně s ostatními smysly a vše si osahalo, vyzkoušelo

Lesní mateřské školy (1950)

Děti již od malička vedeme k úctě k živočichům a životnímu prostředí. Snažíme se přírodu vnímat jako zdroj poznání, které učí děti uvědomovat si její estetickou hodnotu a nezbytnou součást našich životů. V DS Elíšek se také nachází několik malých třídicích košů dle barev a děti se tak učí třídit odpad. Učíme děti neplýtvat zdroji (zhasínat), ale také jak zdroje získávat – nádrže na vodu, kompost apod.

 • Předpokladem tohoto směru je čas strávený v přírodě, který dětem dává plnohodnotnou přípravu do života
 • Vnímání všemi smysly
 • „Není špatného počasí, ale špatného oblečení“
 • Inspirujeme se první založenou v ČR Lesní mateřskou školou Semínko (2004)
 • EVVO – vedeme děti k chování a jednání, které je v souladu s udržitelným rozvojem

 

Zdravá mateřská škola – rámcový program  WHO –  u nás v 90. Letech 20. Století rozpracovala Miluše Havlínová pro mateřské školy

 • Chceme pozitivně ovlivnit zdravý životní styl dětí a dalších generací
 • Transformujeme zdraví do všech oblastí rozvoje – sociální, duševní i pohybové zaměření

Děti se učí především nápodobou, proto jim ve všech oblastech jdeme příkladem.

Podporujeme nadání Vašich dětí a hledáme, v čem dítě vyniká: s rodiči průběžně konzultujeme pokroky dětí a doporučujeme další rozvoj ve zvládnutých schopnostech a  dovednostech