Náš cíl

 

Naším cílem je nabídnout péči o děti rodičům, kteří plánují návrat do pracovního koloběhu a chtějí své děti umístit do menšího kolektivu dětí, kde se mu bude plně věnovat školený personál – „chůvičky“/„tety“/ pedagog, pro které je dítě, jeho spokojenost a rozvoj vždy na prvním místě. Děti chceme optimálně rozvíjet v příjemném a bezpečném prostředí, které nabízí edukativní hračky, zábavný program, kreativní tvoření, vlastní zkušenost a pobyt venku za každého počasí.

V rámci programu zajišťujeme intenzivní pobyt venku, protože pohyb na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí je pro rozvoj hrubé motoriky, vnímání a poznávání pro nás nejdůležitější. „Není špatného počasí, ale špatného oblečení“.

Od pochopení a poznání přírody vedeme děti k šetrnému a udržitelnému rozvoji – děti učíme starat se o rostliny na zahrádce, kompostovat, šetřit energiemi, třídit odpad a využívat ho k dalšímu tvoření a recyklaci v rámci projektu „I odpad může být poklad“.

I s nejmladšími dětmi v rámci našeho programu uplatňujeme komunitní kruhy, přičemž se společně učíme být součástí společnosti, respektovat druhé s jejich odlišnostmi i jejich tužby a přání. Cílem u předškoláků je plně rozvinout jejich potenciál a u jejich rodičů zmírnit obavy z nástupu do školy. U těchto i mladších dětí podporujeme a rozvíjíme čtenářskou pregramotnost podle čtenářských strategií PhDr. Evy Koželuhové Ph.D. A protože rádi čteme, navštěvujeme pravidelně knihovnu, kde vybereme s dětmi knihu, kterou si průběžně čteme. V našich školkách je pro děti vybudován čtenářský koutek a vedeme tak děti k lásce k četbě a knihám.

V rámci školky navštěvujeme divadelní představení, různé tematické výstavy a exkurze.

Věděli jste, že když k nám umístíte svoji ratolest, rodičovský příspěvek Vám zůstává a dokonce můžete uplatňovat další slevy na daních?