Tým DS Elíšek

VŠECHNY NAŠE ,,TETY,, JSOU ODBORNĚ KVALIFIKOVANÉ PRO PRÁCI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

tj. Pedagogické vzdělání, sociální činnost, zdravotní vzdělání, Chůva v dětské skupině, 

Personál v našich třídách je vždy stálý, rodiče i děti pravidelně vídají ,,tety,, na které jsou zvyklé a ví co od nich očekávat.

Vedení skupinek

Teta ,,Lenta‘‘  Mgr. Lenka Hercíková (vedoucí pedagog nejmenších a předškolních dětí, ředitelka a spolu-majitelka DS Elíšek 1+ 2 Slaný, DS Elíšek 1+2 Kladno a DS Zdravotníček 1+2+3)

 • – Obor: Učitelství pro mateřské školy, Pedagogické lyceum
 • – Kurzy: Psychohygiena a zvládání stresu, Hlas a řeč jako součást osobnosti,Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle zákona, certifikát z oblastí – Úvod do DS; Nastavení provozu; Požárně bezpečnostní podmínky; Hygiena; Předškolní péče; Ekonomická oblast provozu DS
 • – Hudební nástroj: Klavír, zpěv
 • – Záliby: Muzika, čtení, příroda

Teta Lenka pracuje s dětmi již osmým rokem. Zkušenosti nasbírala ve státních i soukromých školkách a školách, jako vychovatelka, učitelka a au-pair. Specializuje se na moderní trendy výukových programů nejmenších dětí, environmentální výuku a budování osobnosti dítěte předškolního věku. Teta Lenka se stále dále vzdělává a účastní se odborných seminářů k problematice dětských skupin.

Naše skupinky ve Slaném

Teta „Bája“ Barbora Zaťková, DiS. (pedagog předškolních dětí a kreativních aktivit)

 • – obor: Sociální práce a sociální pedagogika
 • – kurzy: Paediatric First Aid Course, Cambridge English – FCE úroveň B2, certifikát z oblastí – Úvod do DS; Nastavení provozu; Požárně bezpečnostní podmínky; Hygiena; Předškolní péče; Ekonomická oblast provozu DS
 • – hudební nástroj: Zobcová flétna, piano
 • – záliby: Čtení, anglický jazyk, hudba

Teta Bára se už od malička chtěla věnovat práci s dětmi. Zkušenosti nasbírala praxemi při studiu, ale nejvíce několikaletým pobytem ve Velké Británii jako chůva. Její náplní je komplexní péče a vedení předškolních dětí, příprava estetických, kreativních a tvořivých činností.

Teta ,,Lída‘‘ Lída Horová DiS. (vedoucí pedagog předškolních dětí a pohybových aktivit)

 • – Obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase se specializací tělesná výchova
 • – Kurzy: Trenér lyžování, plavání
 • – Hudební nástroj: Kytara, zpěv
 • – Záliby: Sport, dvě malé děti

Teta Lída vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli a vychovává dvě malé děti, což je dle jejích slov ta největší pedagogická praxe…:) Lída se specializuje na tvorbu pestrých pohybových programů nejmenších dětí, senzomotorickou výuku, IT výuku a plnění našich vzdělávacích cílů.

Teta „Sandra“ Sandra Sirůčková (specialista na adaptační proces dítěte, koordinátor kreativních aktivit nejmenších dětí)

 • – obor: Ekonomika a podnikání
 • – kurzy: Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle zákona, certifikát z oblastí – Úvod do DS; Nastavení provozu; Požárně bezpečnostní podmínky; Hygiena; Předškolní péče; Ekonomická oblast provozu DS
 • – hudební nástroj: Triangl, dřívka
 • – záliby: sport, knihy, cizí jazyk

Jmenuji se Sandra a jsem maminkou jednoho skvělého kluka. Mezi mé zájmy patří: běh, knihy, toulky Českým Středohořím. Jako malá holčička jsem si přála být popelářkou, ale osud mi do vínku nalil jiné dobrodružství. Vystudovala jsem SOŠ civilního letectví Praha – Ruzyně a v roce 2015 jsem odletěla pracovat do Londýna jako chůva. V povolání chůvy jsem se rozhodla pokračovat i po svém návratu. Věděla jsem totiž, jakou chůvu bych pro svého syna chtěla a tou se také snažím být pro vaše děti. Na práci s dětmi jsou podle mého názoru nejkrásnější tyto věci: 1. s každým děťátkem přichází do školky nová individuální osobnost a já mohu být součástí jejího vývoje a za 2. dětský svět je plný čisté radosti a lásky, nikoliv stresu.

Teta „Adélka“ Adéla Javůrková (specialista na adaptaci a programy nejmenších dětí)
 • – obor: Asistent pedagoga
Od té doby, co mi do života vstoupila dcera Rozinka, tak se všechny moje kroky a snaha ubírají primárně k dětem. Hlavní cestu vidím ruku v ruce s respektujícím a láskyplným přístupem, který v sobě neustále prohlubuji, ať už kurzy, nebo příslušnou literaturou, která mi nesmí chybět na nočním stolku. Naplňuje mě poskytovat našim mrňouskům otevřenou a empatickou náruč, když je potřeba. Kdykoliv se poštěstí, tak vyrážím na toulky přírodou. Miluji zvířata, bylinky, knížky 💚 a tohle vše také nejlépe propojuji s dětmi.
Teta „Nikča“ Nikola Konvalinková (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor: Chůva pro děti v dětské skupině
Mám ráda pečení, jízdu na bruslích a na kole. Mým cílem je, aby se děti do školky  těšily a aby z ní  odcházely  plní zážitků. Mojí hlavní předností je empatie a úsměv, protože  s úsměvem jde všechno lépe
Teta „Nikča“ Nikola Konvalinková (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor: Chůva pro děti v dětské skupině
Mám ráda pečení, jízdu na bruslích a na kole. Mým cílem je, aby se děti do školky  těšily a aby z ní  odcházely  plní zážitků. Mojí hlavní předností je empatie a úsměv, protože  s úsměvem jde všechno lépe
Teta „Kája“ Karolína Vosecká (specialista na programy a vedení starších dětí)
 • – obor: Sociální činnost

Naše skupinky na Kladně

Teta „Eva“ Eva Kolumpková (specialista na programy a vedení starších dětí)
 • – obor: Zdravotník

 

Teta „Mirka“ Mirka Pidrmanová (specialista na programy a vedení starších dětí)
 • – obor: Chůva pro děti v dětské skupině

 

Teta „Míša“ Michaela Šimrová (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor: Chůva pro děti v dětské skupině

 

Teta „Terezka“ Tereza Kulhanová (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor:

 

Teta „Barča“ Narbora Maňkosová (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor: Chůva pro děti v dětské skupině

 

Teta „Eliška“ Eliška Trnobranská (specialista na adaptaci a vedení nejmenších dětí)
 • – obor: Asistent pedagoga

Mgr. Radek Eliška (ředitel DS Elíšek)

 • – Obor: Management, Ekonomie, Sport
 • – Kurzy: Instruktor extrémního lyžování a snowboardingu, Trenér florbalu
 •  -Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle zákona, certifikát z oblastí – Úvod do DS; Nastavení provozu; Požárně bezpečnostní   podmínky; Hygiena; Předškolní péče; Ekonomická oblast provozu DS
 • – Hudební nástroj: klavír, kytara, bicí
 • – Záliby: Windsurfing, hokej, muzika

Radek tvoří zázemí dětem a zaměstnancům DS Elíšek, stará se o bezproblémový chod Elíšku, o webové a facebookové stránky a především o propojení rodičů se školičkou DS Elíšek. Radek současně provozuje kavárnu V Ráji, kterou využíváme jako zázemí pro informační schůzky nebo jiné pohodové akce s dětmi a rodiči.

 

SPOLUPRACUJEME:

MUDr. Šárka Koumarová – Při akutních záležitostech nebo náhlých změnách zdravotního stavu dítěte je nám k dispozici ordinující lékař v budově DS Elíšek, popř. Slánská nemocnice vzdálená cca 200m. Při zvláště závažných stavech tak dítě bude pod lékařským dozorem až do příjezdu rodičů, proto se o své dítě nemusíte ani v nejmenším bát.

Mgr. Markéta Plívová (klinický logoped) – Markéta pravidelně dochází do Elíšku každý pátek v 8.00 na logopedickou prevenci. Formou hry celý den procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, a také sluchovou a zrakovou percepci. Součástí logopedického bloku jsou také dechová, fonační a rytmizační cvičení. S nadanými dětmi rozšiřujeme aktivní slovní zásobu a nacvičujeme správnou artikulaci. Dle potřeby s rodičem konzultujeme pokroky dětí a popř. domlouváme individuální konzultace přímo s Markétou.

Kavárna V Rájiwww.kavarnavraji.cz – V rámci rodičovských schůzek, přednášek pro rodiče, narozeninových oslav, prostorového zázemí apod. využíváme služeb nekuřácké kavárny V Ráji, která je ve stejné budově jako DS Elíšek.

DS Zdravotníček 1 + 2 + 3 – Naše druhá školička o třech třídách, fungujícím na podobném modelu jako DS Elíšek. Ve Zdravotníčku realizujeme od roku 2020 třídu ,,Předškoláků,, abychom ,,našim,, nejstarším dětem nabídli možnost dalšího rozvoje a komplexní přípravu do základní školy.

-pro pohybové aktivity také využíváme zahrádku, hřiště a pomůcky školičky DS Zdravotníček.