Tým DS Elíšek

VŠECHNY NAŠE ,,TETY,, MAJÍ PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ

Teta ,,Lenta‘‘  Bc. Lenka Hercíková (vedoucí pedagog nejmenších a předškolních dětí)

 • – Obor: Učitelství pro mateřské školy, Pedagogické lyceum
 • – Kurzy: Psychohygiena a zvládání stresu, Hlas a řeč jako součást osobnosti,
 • – Hudební nástroj: Klavír, zpěv
 • – Záliby: Muzika, čtení, příroda

Teta Lenka pracuje s dětmi již šestým rokem. Zkušenosti nasbírala ve státních i soukromých školkách a školách, jako vychovatelka, učitelka a au-pair. Specializuje se na moderní trendy výukových programů nejmenších dětí, environmentální výuku a budování osobnosti dítěte předškolního věku.

 

Teta ,,Lída‘‘ Lída Horová DiS. (vedoucí pedagog předškolních dětí a pohybových aktivit)

 • – Obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase se specializací tělesná výchova
 • – Kurzy: Trenér lyžování, plávání
 • – Hudební nástroj: Kytara, zpěv
 • – Záliby: Sport, dvě malé děti

Teta Lída vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli a vychovává dvě malé děti, což je dle jejích slov ta největší pedagogická praxe…:) Lída se specializuje na tvorbu pestrých pohybových programů nejmenších dětí, senzomotorickou výuku, IT výuku a plnění našich vzdělávacích cílů.

 

Teta ,,Melča‘‘ Veronika Maternová (vedoucí kreativních a tvořivých aktivit)

 • – Obor: Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle Zákona.
 • – Kurzy: Zdravotní kurz, estetické kurzy různého zaměření
 • – Hudební nástroj: Piano, dřívka a triangl:)
 • – Záliby: Kresba, příroda a zvířátka, plavání, turistika

Teta Verča pravidelně jezdila jako vedoucí na dětské tábory. Děti miluje nadevšechno na světě, a to je také hlavní důvod proč u nás Verču máme. Její náplní je komplexní péče a vedení předškolních dětí, příprava estetických, kreativních a tvořivých činností.

Teta ,,Ivča‘‘ Mgr. Ivana Drdová (vedoucí kreativních a tvořivých aktivit)

 • – Obor: Sociální pedagogika
 • – Kurzy: Zdravotní kurz, estetické kurzy různého zaměření
 • – Hudební nástroj: Piano,
 • – Záliby: Kresba, příroda a zvířátka, plavání, turistika

Teta Verča pravidelně jezdila jako vedoucí na dětské tábory. Děti miluje nadevšechno na světě, a to je také hlavní důvod proč u nás Verču máme. Její náplní je komplexní péče a vedení předškolních dětí, příprava estetických, kreativních a tvořivých činností.

Teta ,,Markéta‘“ Markéta Ciferová (vedoucí kreativních a tvořivých aktivit)

 • – Obor: Chůva pro děti do zahájení školní docházky dle Zákona.
 • – Kurzy: Zdravotní kurz, estetické kurzy různého zaměření
 • – Hudební nástroj: klavír
 • – Záliby: Kresba, příroda a zvířátka, plavání, turistika

Teta Verča pravidelně jezdila jako vedoucí na dětské tábory. Děti miluje nadevšechno na světě, a to je také hlavní důvod proč u nás Verču máme. Její náplní je komplexní péče a vedení předškolních dětí, příprava estetických, kreativních a tvořivých činností.

Mgr. Radek Eliška (ředitel DS Elíšek)

 • – Obor: Management, Ekonomie, Sport
 • – Kurzy: Instruktor extrémního lyžování a snowboardingu, Trenér florbalu
 • – Hudební nástroj: klavír, kytara, bicí
 • – Záliby: Windsurfing, hokej, muzika

Radek tvoří zázemí dětem a zaměstnancům DS Elíšek, stará se o bezproblémový chod Elíšku, o webové a facebookové stránky a především o propojení rodičů se školičkou DS Elíšek. Radek současně provozuje kavárnu V Ráji, kterou využíváme jako zázemí pro informační schůzky nebo jiné pohodové akce s dětmi a rodiči.

 

SPOLUPRACUJEME:

MUDr. Šárka Koumarová – Při akutních záležitostech nebo náhlých změnách zdravotního stavu dítěte je nám k dispozici ordinující lékař v budově DS Elíšek, popř. Slánská nemocnice vzdálená cca 200m. Při zvláště závažných stavech tak dítě bude pod lékařským dozorem až do příjezdu rodičů, proto se o své dítě nemusíte ani v nejmenším bát.

Mgr. Markéta Plívová (klinický logoped) – Markéta pravidelně dochází do Elíšku každý pátek v 8.00 na logopedickou prevenci. Formou hry celý den procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, a také sluchovou a zrakovou percepci. Součástí logopedického bloku jsou také dechová, fonační a rytmizační cvičení. S nadanými dětmi rozšiřujeme aktivní slovní zásobu a nacvičujeme správnou artikulaci. Dle potřeby s rodičem konzultujeme pokroky dětí a popř. domlouváme individuální konzultace přímo s Markétou.

Kavárna V Rájiwww.kavarnavraji.cz – V rámci rodičovských schůzek, přednášek pro rodiče, narozeninových oslav, prostorového zázemí apod. využíváme služeb nekuřácké kavárny V Ráji, která je ve stejné budově jako DS Elíšek.