Podpora ESF

Podpora ESF

Projekt byl podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Elíšek 1 , DS Elíšek 2

Registrační číslo projektu DS Elíšek 1: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016536

Registrační číslo projektu DS Elíšek 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011969

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.