Nástěnka

ZDE MŮŽETE SLEDOVAT NAŠE NOVINKY A AKTUALITY:

                      Nové skupinky 2x 12královksé město Dvůr Králové nad Labem 2024                               

V roce 2024 jsme díky iniciativě MC Žirafa dojednali spolupráci s městem Dvůr Králové, kdy za účelem vzniku ,,dětského centra,, dojde k reknostrukci budovy č.59 na Náměstí T. G .M. V této budově vzniknou naše dvě nové skupinky s kapacitou 12 a 12 dětí, postavené na základě našeho letitého modelu, ze kterého vychází i úspěšný projekt www.stoskupin.cz
Předběžní zájemci se mohou hlásit přes naši nezávaznou přihlášku na našich stránkách, kapacita je omezena, a proto doporučujeme přihlášku vyplnit s dostatečným předstihem. V našich ostatních školičkách se běžně rodiče hlásí s ročním a delším předstihem, aby měli místečko jisté.
Ceník školičky také nalezente na našich stránkách v sekci služby, ceník
Po přihlášení budeme rodiče průběžně informovat o aktualitách a hned jak to půjde, školičkou je provedeme a vše probereme osobně:) Plakátek se základními informacemi.
 plakat_Lvicek_elisek_final1

Máme za sebou první kontakty s dotčenými orgány a věříme, že velká reknostrukce, která nás čeká bude hotova do konce tohoto roku, třeba i dříve, abychom mohli začít s prvními adaptačními vstupy a otevřít naše nové školičky v co nejkratší možné době:) Těšíme se na Vás!

.

.

.

.

.

                                             Těšíme se na Vás v roce 2024                                   

Prosíme všechny nové zájemce o včasnou rezervaci místa do našich tříd, již nyní jsou dvě třídy od září 2024 zcela obsazené.
Předběžnou přihlášku můžete vyplnit zde:) přihláška. Následně naplánujeme prohlídku školičky a probereme nezbytné detaily, které Vás budou zajímat:)

                                                    Přihlášky na září 2023 v plném proudu                                              

Všem rodičům i dětem děkujeme za krásný rok 2022 a přejeme jen to nejlepší v roce následujícím:)
Už od ledna 2022 přijímáme přihlášky na září 2022, míst je málo, a proto radíme rodičům, aby školičku včas nezávazně rezervovali prostřednictvím naší nezávazné přihlášky, kterou můžete vyplnit online zde na našich stránkách v sekci přihláška. 
Místeček je málo a rychle ubývají – i díky nižímu školkovnému, které se nám podařilo na tento rok snížit.
Moc se na Vás těšíme!

                                                    Pravidla v rámci COVID 19 – březen 2021                                              

Královský výnos prince Elíška!

Dle vládního nařízení a s tím souvisejících pokynů jsme nuceni omezit provoz našich dětských skupin a to od 1.3.2021, více informací naleznete níže.

Stejně jako na jaře 2020 a na základě výjimek vládního nařízení ze dne 26.2.2021 naše dětské skupiny, zjm. DS Zdravotníček 1, DS Zdravotníček 2, DS Zdravotníček 3, kterých se omezení netýká a také DS Elíšek 1, DS Elíšek 2, DS Elíšek Kladno 1, DS Elíšek Kladno 2, které mimo jiné slouží pro zdravotní personál a další složky IZS budou dále v provozu, a to na nezbytně dlouhou dobu pro pobyt dětí těchto zaměstnanců, tedy 7:00-17:00, popř. dle domluvy i jinak.

Pro velký zájem rodičů pracujících v IZS a jiné kritické infrastruktury, kterým jsme na jaře pomáhali, provoz a kapacitu zařízení znovu upravíme tak, abychom umožnili docházku dětem, které kvůli nařízením nemohou docházet do stávajících zařízení a to pouze za cenu stravy – 80Kč/den.

Pro přihlášení mohou tito rodiče využít přihláškový formulář: http://elisek.cz/2021/02/27/prihlaska-covid/, popř. www.elisek.cz a dále pokračovat na: Přihláška COVID, popř. email ds-elisek@seznam.cz, ds-dzravotnicek@seznam.cz nebo tel 777 17 19 16.

S ohledem na nastalou situaci všechny rodiče žádáme, aby zhodnotili své pracovní povinnosti, rodinné možnosti a zdravotní rizika a až poté se rozhodli o pobytu svého dítěte v našich zařízeních.

V případě, že v dalších týdnech do školičky docházet nebudete, zadejte prosím změnu do ON-LINE docházkového systému.

Strava za omluvené dny a polovina školkovného za omluvené dny budou vráceny prostřednictvím odečtu z další faktury – pokud nebudete chtít dané dny nahradit v dalších měsících, popř. nebude-li možné náhrady vybrat z důvodu častější docházky 4-5x týdně.

-dle vládního slibu by v následujících dnech měly dorazit kódy a návod k přihlášení na očkování personálů MŠ a dětských skupin, věříme tak, že během dalších týdnů stihneme proočkovat personál, abychom se mohli co nejdříve vrátit k běžnému provozu.

-tak jako doposud máme ve školkách zvláštní hyg. režim a pravidla, k dispozici dětské neinvazivní testy a mimo jiné personál našich slánských školiček již delší dobu testujeme a v testování budeme dále pokračovat ve všech našich zařízeních. Personál dle nařízení dále nosí respirátory FFP2.

Pro případ dalších dotazů nebo pokud si nejste docházkou jistí, nás prosím kontaktujte během víkendu na ds-elisek@seznam.cz, ds-zdravotnicek@seznam.cz nebo telefonicky (9-18 hod. v sobotu 27.2.,  9-18 hod. v neděli 28.2. a dále 7-17 hod.) na tel. čísle 777 17 19 16 a dále (během pracovních dní) na tel. čísle 776 707 900.

Nenecháme Vás v tomJ

 

                                                    Pravidla v rámci COVID 19 – září 2020                                              

Vážení rodiče,

vzhledem k epideiologické situaci v ČR zavádíme ve školkách tato pravidla:

1) Školičky budou otevřené v klasickém režimu Po-Pá 7:00-17:00 hod.
(S ohledem na nastalou situaci rodiče žádáme, aby zhodnotili své pracovní povinosti, rodinné možnosti a zdravotní rizika a až poté se rozhodli o pobytu svého dítěte ve školce, především v případě pochybností o bezinfekčnosti dítěte i ostatních členů domácnosti, a to v souvislosti s příznaky infekčních onemocnění)

2)Dítě ani rodič a doprovod s jakýmikoliv příznaky onemocnění nesmí vstoupit do budovy školky (rýma, kašel, nachlazení, dušnost, nechutenství, průjem, teplota/horečka, vyrážka apod.)

3)Naše tety budou přebírat a odevzdávat děti u vstupu do školky,

4)V případě osobní komunikace s našim personálem, popř. při nezbytném vstupu do prostoru školky, prosím použíjte roušku.

5)Při změně zdravotního stavu dítěte v průběhu pobytu ve školce je rodič povinnen být v dosahu telefonicky a v nejkratší možné době dítě vyzvednout a odvést.

6)Změnu zdravotního stavu dítěte, v případě příznaků infekčního onemocnění, je rodič povinnen neprodleně nahlásit emailem nebo telefonicky školce i v případě, že dítě následující den do školky nedochází.

7)Rodiče, kteří překročili hranice ČR v posledních 14ti dnech, musí školku informovat emailem nebo telefonicky.

8)Jakékoliv změny docházky prosím zadejte do on-line docházkového systému.

-všechny zúčastněné prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost při dodržováné těchto pravidel vůči všem ostatním dětem, rodičům a našim skvělým tetám.
-včetně výše uvedených pravidel ve školkách dodržujeme nadstandardní hygienická opatření

Věříme, že situaci se podaří zvládnout a udržíme pro Vás chod školičky bez dalších omezení:)
Hodně sil a zdraví přeje princ Elíšek.

                                                    Volná místa pro IZS – Nouzový stav v ČR                                                       

Vážení rodiče,

s ohledem k aktuální situaci a jako jediné fungující zařízení předškolní výchovy a péče na Slánsku, bychom rádi nabídli naše služby a vyčlenili jednu naši školičku ve Slaném pro děti rodičů lékařů, sestřiček a dalšího zdravotnického personálu, hasičů, policistů, vojáků a těm, kteří nutně potřebují pohlídat své ratolesti, aby mohli pomáhat ostatním lidem.

Nabízíme BEZPLATNÉ hlídání po – pá v čase 7-17 hod.
Nabízíme krásné zázemí vybavené dětské skupiny s profesionálním personálem
Zajistíme i celodenní stravu a pitný režim (75Kč/den)

Podmínky:
1)Dítě ani rodič a doprovod s jakýmikoliv příznaky onemocnění nesmí vstoupit do budovy školky (rýma, kašel, nachlazení, dušnost, nechutenství, průjem, teplota/horečka, vyrážka apod.)
2)Při změně zdravotního stavu dítěte v průběhu pobytu ve školce je rodič povinen být v dosahu telefonicky a v nejkratší možné době dítě vyzvednout a odvést.
3)Při vstupu do budovy musí být doprovod dítěte vybaven ochrannou rouškou
4)Rodič musí dodat lékařské potvrzeni o způsobilosti dítěte na tiskopisu školky a vyplnit smlouvu o poskytování péče (dokumenty zašleme na vyžádání)

-všechny zúčastněné prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost při dodržování těchto pravidel vůči všem ostatním dětem, rodičům a našim skvělým tetám
-včetně výše uvedených pravidel ve školkách dodržujeme zvýšená hygienická opatření
-děti přijímáme do naplnění kapacity
-vyhrazujeme si právo na změnu režimu a provozu školičky dle aktuální situace

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM PIŠTE NA ds-elisek@seznam.cz, obratem se s Vámi spojíme a zkusíme Vám pomoci.
popř. volejte na 777 17 19 16 (volat pouze v naléhavých situacích)

Hodně zdraví nám všem Mgr. Radek Eliška za DS Elíšek a DS Zdravotníček.
www.elisek.cz / www.dszdravotnicek.cz
776 707 900

                                                    Vše nejlepší v roce 2020                                                        

Všem rodičům i dětem děkujeme za krásný rok 2020 a přejeme jen to nejlepší v roce následujícím:)
Už od ledna 2020 přijímáme přihlášky na září 2020, míst je málo, a proto radíme rodičům, aby školičku včas nezávazně rezervovali prostřednictvím naší nezávazné přihlášky, kterou můžete vyplnit online zde na našich stránkách v sekci přihláška. 
Moc se na Vás těšíme!
Tento rok otevřeme novou třídu zaměřenou speciálně na předškolní výchovu. Také chystáme otevření nové keramické dílny. Více informací v průběhu roku.

                                                    Podzimní lampionový průvod III.                               22.11.2019 sraz v 17:00

Princ Elíšek zve všechny děti, jejich rodiče, prarodiče a známé na 2. ročník lampionového průvodu, který započne ve středu 22.11. v 17h u školky DS Elíšek / u kavárny V Ráji.
Průvod povede skrz tajemný park Háje až na fotbalové hřiště odkud vypustíme ,,lampiony štěstí,,
Pro děti budou připravené malé lampionky, které jsme ve školce vyráběli a pro dospěláky teplý čaj a svařák:)
S sebou: teplé oblečení, sirky/zapalovač a dobrou náladu
-a jestli i Vy máte doma nějaký ten lampion, určitě ho také přibalte!Všechny rodiče prosíme o přihlášení, abychom věděli kolik lampionu pro Vás připravit!
Přihlásit se můžete:
1)komentářem/zprávou zde v události
2)emailem: ds-elisek@seznam.cz
3)osobně v kavárně V Ráji*akce je samozřejmě ZDARMA a vstupné je pouze dobrá nálada:)

                                Co se chystá a přichystá:)                               

Prázdniny v plném proudu, s dětmi poznáváme místní ekosystémy a zaměřujeme se na budování vztahu k přírodě a všem žijícím tvorečkům, které na procházkách potkáváme:)

Během prázdnin chystáme propracovaný program na další školkový rok 17/18, ve kterém se můžete těšit opět na pravidelnou logopedii,jednoduchou angličtinu, výlety – i  do solné jeskyně, dětem také chystáme interaktivní koutek s velkou interaktivní tabulí, kde budou moci zdokonalit své IT dovednosti nebo prostorovou představivost a formou hry získají nové znalosti z různých okruhů praktického života. Také postupně pořizujeme nové hračky, aby děti měly stále nové vjemy a školka je stále posouvala o kousek dál:)

Do galerie průběžně přidáváme další a další fotky, tak určitě koukněte:) Váš princ Elíšek!

                                 Jak nás vidí Slanoviny ? – TAM, KDE VONÍ KÁVA A JE SLYŠET DĚTSKÝ SMÍCH                               

Naše školička i s kavárnou se objevila v místním tisku a takhle hezký článek o nás napsali:) Děkujeme!

odkaz:

Slanoviny – Tam, kde voní káva a je slyšet dětský smích

                                 Morana 2017                               

Děkujeme za milou účast všem! Byla to krásná akce a moc jsme si ji užili. Díky, Váš princ Elíšek:) Fotky zde nebo na našem Facebooku:

                                 ROZŠIŘUJEME KAPACITU a PŘIJÍMÁME NOVÉ PŘIHLÁŠKY                             

DS Elíšek otevírá nové prostory! Aby nám děti nezahálely, rozhodli jsme se otevřít druhou třídičku s rozšířenou výukou pro další rozvoj dětí. Prostory jsme vybavili složitějšími hračkami a pomůckami, s dětmi se budeme věnovat grafomotorickým cvičením, která rozvíjí jemnou a hrubou motoriku rukou a logopedické prevenci. Obě třídy budou mít společný program a budou se tak stále potkávat se všemi kamarády, avšak každá z nich bude mít i svůj vyhrazený čas na specializované činnosti dle zaměření skupiny. V obou třídičkách se nám tak uvolní místečka pro rozšíření docházky nebo pro nové tváře. Počet dětí v jedné skupině chceme držet na 8mi dětech, aby se u nás cítíly stále komfortně. Proto nyní nabízíme pouze 4 nová volná místa! Nezávazné přihlášky můžete vyplnit na www.elisek.cz GOPR0613 Panorama

                                  DS Elíšek – sbírka dulíků pro Jeníka                             

….Když můžeme, tak pomůžeme a rozhodli jsme se uspořádat sbírku dudlíků pro Jeníka, kterému život připravil velké překážky, které právě díky radosti z dudlíků snáze překonává! Budeme rádi za každý donesený dudlík malý, velký, šišatý, použitý i nepoužitý:) Dudlíky můžete donést do naší skoličky DS Elíšek nebo do Kavárny V Ráji do konce února. Děkujeme, že pomáháte s námi! Váš princ Elíšek! DudlikyProJenika

                                      Leden v Elíšku                             

Přejeme všem milým lidem úspěšný vstup do nového roku! Přikládáme pár fotek z prvních lednových dnů.. více naleznete na našem Facebookovém profilu:)

                                     Lampionový průvod děkujeme!                              Ani ve snu nás nenapadlo,že bude tak hojná účast! I přes nepřízeň počasí se nám podařilo připravit dětem nezapomenutelnou akci, která mnohdy i pro rodiče byla dobrodružstvím v podobě startu lampionů štěstí:) Všechny fotky z akce naleznete na našem Facebooku a nebo ochutnávku zde:

                                     Lampionový průvod 16.11.2016 v 17h                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Listopad a nové aktivity                             

Protože v podzimních a zimních měsících chceme s dětmi budovat imunitu, rozhodli jsme se uspořádat výlety do Solné jeskyně. Jeskyni jsme pronajali pro naše děti každý čtvrtek počínaje 27.10. od 10ti do 11ti až do Vánoc. Čtvrteční logopedii jsme přesunuli na páteční dopoledne:)
Děti, které ve čtvrtek pravidelně nedocházejí, se mohou přidat za doprovodu svých rodičů nebo dospělé osoby po předchozí domluvě. Kapacita je vždy 15 dětí. Pro všechny děti z Elíšku jsou návštěvy solné jeskyně zdarma. 
V listopadu se můžete těšit na Lampionový pochod a vypouštění lampionu štěstí… více informací v průběhu  měsíce.

                                     Dýňování                            A takhle vypadalo naše Dýňování:)

29.9.  a  30.9.                   Drakiáda – pouštění dráčků s Elíškem                            Ve čtvrtek a pátek 29. a 30.9. budeme pouštět dráčky různých tvarů a barev… Startujeme v 9.30 u naší školičky. Všechny děti a jejich rodiče jsou vítané!!! :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9.                     PRÁZDNINY – SVÁTEK – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI                            

28.9. je svátek české státnosti a naše školička MÁ PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.                     AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE                            

Do naší FOTOGALERIE přibývají další a další fotky z našich výletů za dobrodružstvím… Stačí kliknout SEM a můžete se podívat ochutnávkaníže….:)  více fotek naleznete na našem Facebookovém profilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.                     PODĚKOVÁNÍ                            

Veliký dík patří panu Charvátovi a jeho firmě Z-therm. s.r.o!!!(www.z-therm.cz) Elíšek na 100x děkuje za pořízení, instalaci a snížení nového umyvadélka do dětské koupelničky tak, aby všechny děti bezproblémově dosáhly tam, kam potřebují:) DĚKUJEME! www.z-therm.cz

16.6.                     DNY S ELÍŠKEM                            

Pojďte k nám na návštěvu! Tvoříme pro Vás virtuální prohlídku a tady je ochutnávka: www.elisek.cz/category/fotogalerie/.

Od 22. do 31. srpna vždy 9:00 – 12:00 budou probíhat DNY S ELÍŠKEM, kdy závazně přihlášené děti a jejich rodiče budou mít ZDARMA neomezený přístup do školičky!

V těchto dnech chceme děti i Vás seznámit s chodem školičky, našimi hračkami, prostorem a také s tetami, které o děti budou pečovat!

Kapacita školičky v těchto dnech je 6 dětí, proto Vás prosíme o brzké nahlášení dnů, které vyberete pro seznamování s Elíškem – rezervace přijímáme telefonicky/osobně od pondělí 20.6. ( zvolit můžete i více termínů, děti budou mít připravené čerstvé ovoce a samozřejmě pitný režim po celou dobu, rodiče se mohou občerstvit v naší kavárně)

ROZVRH ŠKOLIČKY 22. 8. – 31. 8.

Pondělí 22.8.  9:00  – 12:00              Pondělí 29.8.  9:00  – 12:00

Úterý     23.8.  9:00  – 12:00              Úterý     30.8.  9:00  – 12:00

Středa  24.8.  9:00  – 12:00              Středa   31.8.  9:00  – 12:00

Čtvrtek 25.8.  9:00  – 12:00              Čtvrtek 1.9. 7:00 – 17.00 (oficiální otevření školičky DS Elíšek)

Pátek    26.8.  9:00  – 12:00

PRO REZERVACI VOLEJETE: 776 707 900 (od po 20.6. po-pá 9-17h)

 

 

 

                  1.6. Krásný den všem dětem! Pravidelné bloky s klinickým logopedem v Elíšku                    

Všem dětem přejeme krásný den z Elíšku!:) Mimo jiné pro Vás od září chystáme PRAVIDELNÉ BLOKY S ATESTOVANÝM LOGOPEDEM, se kterým se budeme zdokonalovat v naší řeči za pomocí zábavných cvičení a her. Dle potřeby bude možné domluvit i individuální lekce:)
Váš princ Elíšek:)

                                Kapacita Elíšku téměř vyčerpána, zbývá jen pár míst                            

Na vědomost se dává…kapacita Elíšku je téměř vyčerpána. Děkujeme za veliký zájem, který o školičku máte, v tuto chvíli nám zbývá pouze pár volných míst k 1.září. Pilně pracujeme na interiéru a pokud bude dostatečný zájem, školičku pro Vás otevřeme již v srpnu (na srpen máme zatím místa dost). Přihlášku můžete vyplnit on-line.
Váš princ Elíšek:)

.