—DS Elíšek a DS Elíšek 2— —————Slaný————— DS Elíšek Kladno


DS Elíšek 1,DS Elíšek 2 ve Slaném a DS Elíšek Kladno je školička vždy o dvou třídičkách pro děti od 12 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 a 12 dětí. Malý počet dětí v každé třídě umožňuje našim pedagogům individuální přístup a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají hodné a pedagogicky kvalifikované ''tety" s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek. Společně zažíváme spoustu radosti a dobrodružství, přidejte se k nám a račte VSTOUPIT!

Přihláška COVID – DS Zdravotníček/DS Elíšek

Zde můžete vyplnit nezávaznou E-přihlášku pro docházku do našich dětských skupin v době vládního nařízení a stím souvisejících omezení mateřských škol a dětských skupin.

(tato přihláška je určena pro zdravotníky, složky IZS a další zaměstnance kritické infrakśtruktury)

Pobyt ve školce pro tyto děti je zcela ZDARMA, hradí se pouze stravné – 80kč/den

Po jejím odeslání se s Vámi brzy spojíme zašleme všechny potřebné informace, popř. domluvíme osobní schůzku, při které detailně zodpovíme každý dotaz ohledně DS Elíšek/DS Zdravotníček.

 

A jak to funguje?

  • Vyplníte e-přihlášku a odešlete tlačítkem ODESLAT
  • Spojíme se s Vámi a zašleme potřebné informace
  • Domluvíme dny docházky dle volné kapacity a Vašich požadavků
  • Vyplníme nezbytné dokumenty a stanovíme datum nástupu dítěte
  • Nástup dítěte

 

Dokumenty ke stažení:

 

Smlouva o péče v Dětské skupině PDF

Smlouva o péče v Dětské skupině DOC

 

 

 

*Odesláním nezávazné přihlášky souhlasíte s organizačními  a vnitřními pravidly DS Elíšek.

*S Vašimi údaji budeme obezřetně nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

*Odesláním nezávazné e-přihlášky udělujete Výslovný souhlas se zpracováním uvedených údajů v souladu s nařízením GDPR.

GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEZÁVAZNÁ E-PŘIHLÁŠKA

diteOK

Místo školičky:*
Jméno dítěte*
Datum narození*
Bydliště dítěte*
Jméno zákonného zástupce:*
Bydliště zákonného zástupce*
Mobilní telefon*
-
Váš e-mail:*
Zvolený počet dnů docházky v týdnu*
Zvolený typ docházky*
Zvolené dny pro docházku: (Po/Út/St/Čt/Pá)
Datum nástupu:
Speciální zvyky a požadavky:
Osoby vyzvedávající dítě *
Opište kód

Odesláním E-přihlášky uděluji Výslovný souhlas se zpracováním uvedených údajů v souladu s nařízením GDPR po dobu 36 měsíců od odeslání této přihlášky. Dále uděluji Výslovný souhlas se zveřejněním fotografií mého dítěte na internetu, či nástěnce za účelem informovanosti, či propagace DS Elíšek 1, DS Elíšek 2, DS Elíšek Kladno a souhlasím se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů mého dítěte jakož-to jeho zákonný zástupce.

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Elíšek 1 , DS Elíšek 2

Registrační číslo projektu DS Elíšek 1: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016536

Registrační číslo projektu DS Elíšek 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011969

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.