—DS Elíšek a DS Elíšek 2— —————Slaný————— —-DS Elíšek a DS Elíšek 2— ————-Kladno—————


Dětské skupiny Elíšek 1, Elíšek 2 ve Slaném a Elíšek Kladno 1 a 2 jsou školičky vždy o dvou třídičkách pro děti od 12 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 a 12 dětí. Malý počet dětí v každé třídě umožňuje našim pedagogům individuální přístup a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají hodné a pedagogicky kvalifikované ''tety" s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek. Společně zažíváme spoustu radosti a dobrodružství, přidejte se k nám a račte VSTOUPIT!

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Elíšek 1 , DS Elíšek 2

Registrační číslo projektu DS Elíšek 1: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016536

Registrační číslo projektu DS Elíšek 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011969

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.