DS Elíšek 1 a 2 – ve Slaném – – – – – – – – – – – – – – – DS Elíšek 1, 2 a 3 na Kladně


Dětské skupiny Elíšek 1, Elíšek 2 ve Slaném a Elíšek Kladno 1, 2 a 3 jsou školičky vždy o dvou třídičkách pro děti od 12 měsíců do 6 let s maximální kapacitou 12 a 12 dětí. Malý počet dětí v každé třídě umožňuje našim pedagogům individuální přístup a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají hodné a pedagogicky kvalifikované ''tety" s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek. Společně zažíváme spoustu radosti a dobrodružství, přidejte se k nám a račte VSTOUPIT!

Držíme se klasických i moderních trendů, a proto jsme se nechali inspirovat:

Pedagogikou Marie Montessori (1907) – Montessori znamená vědět, co děti potřebují

 • Pozorování – správně se dívat – vědět, co které dítě potřebuje a na jaké vývojové úrovni se nachází
 • Vývojové potřeby – nepřemýšlíme o tom, co je „potřeba“ děti naučit, ale co potřebují děti samotné k jejich vlastnímu učení
 • Řád – vše má své místo – rychlá orientace dítěte v prostoru – vědí, kde co najdou a kam to mají vrátit, řád také máme v činnostech – vědí, kdy která aktivita byla, je a bude, pravidla platí stejná pro děti i tety – máme k sobě navzájem rovnocenný přístup
 • Připravené prostředí – dítě vybírá z nabídky aktivit, která mu je připravena, realizuje tak svou svobodu a rozvíjí se dle svých vývojových potřeb
 • Zodpovědnost – učíme děti zodpovědnosti za své chování a jednání
 • Samostatnost a nezávislost – Nejmenším dětem pomáháme v pohybové nezávislosti a samostatnosti v oblékání, stolování, hygieně a komunikaci s ostatními. Pomáháme utvářet sebevědomí – nikoli opakováním, že je dítě šikulka, ale tím, že mu dáme příležitost k tomu, aby to dokázal sám, a podporujeme ho v tom, co ho baví a zajímá
 • Ruka a intelekt – „ Co neprojde smysly, neudrží se v mysli“ – proto je pro nás velmi důležité, aby dítě získávalo své zkušenosti propojeně s ostatními smysly a vše si osahalo, vyzkoušelo

Lesní mateřské školy (1950)

Děti již od malička vedeme k úctě k živočichům a životnímu prostředí. Snažíme se přírodu vnímat jako zdroj poznání, které učí děti uvědomovat si její estetickou hodnotu a nezbytnou součást našich životů. V DS Elíšek se také nachází několik malých třídicích košů dle barev a děti se tak učí třídit odpad. Učíme děti neplýtvat zdroji (zhasínat), ale také jak zdroje získávat – nádrže na vodu, kompost apod.

 • Předpokladem tohoto směru je čas strávený v přírodě, který dětem dává plnohodnotnou přípravu do života
 • Vnímání všemi smysly
 • „Není špatného počasí, ale špatného oblečení“
 • Inspirujeme se první založenou v ČR Lesní mateřskou školou Semínko (2004)
 • EVVO – vedeme děti k chování a jednání, které je v souladu s udržitelným rozvojem

 

Zdravá mateřská škola – rámcový program  WHO –  u nás v 90. Letech 20. Století rozpracovala Miluše Havlínová pro mateřské školy

 • Chceme pozitivně ovlivnit zdravý životní styl dětí a dalších generací
 • Transformujeme zdraví do všech oblastí rozvoje – sociální, duševní i pohybové zaměření

Děti se učí především nápodobou, proto jim ve všech oblastech jdeme příkladem.

Podporujeme nadání Vašich dětí a hledáme, v čem dítě vyniká: s rodiči průběžně konzultujeme pokroky dětí a doporučujeme další rozvoj ve zvládnutých schopnostech a  dovednostech

nejdůležitější krůčky, jsou ty první – mimo rodinu, se kterými dětem pomáháme s početným personálem – v našich třídách pro nejmenší disponujeme poměrem 3-4 děti na 1 tetu. Všechny potřeby a přání jsou tak ihned řešeny k maximální spokojenosti a komfortu „našich“ dětí a rodičů.

-Rodiče mají k dispozici on-line docházkový systém, ve kterém mohou docházkou libovolně editovat, dle aktuálních potřeb a možností, třeba i z druhé strany planety.

-Pro začátky docházky mohou rodiče využít zázemí kavárny V Ráji ve Slaném, kde mohou být průběžně informováni o aktuální situaci ve školce s tou nejlepší kávou v okolí.

– „Tety“ průběžně v první dny nástupu dítěte rodiče informují telefonicky (SMS), jak dítě adaptaci a separační úzkost snáší a domlouvají další postup při adaptaci

Věděli jste, že když k nám umístíte svoji ratolest, rodičovský příspěvek Vám zůstává a dokonce můžete uplatňovat další slevy na daních?

Královské město Slaný

Elíšek a Elíšek 2 je provozován v krásné secesní budově s nově zrekonstruovanými prostornými místnostmi, které poskytují dětem bezpečné zázemí pro kreativní, klidové i pohybové činnosti. Součástí prostorů je oplocená venkovní zahrádka s pevným i travnatým povrchem a dětským přístřeškem. Budova je umístěna v klidné části „Ráj“, která sousedí se stromovým parkem Háje, kam s dětmi chodíme poznávat přírodu a její proměny, učit se z ní, vybít přebytečnou energii a načerpat zkušenosti.

Město Kladno

DS Elíšek Kladno, školička o dvou třídách s celkovou kapacitou 24 ti dětí a vybavenou minizahrádkou, je provozována na adrese Mánesova 1683 v Kladně, naproti 2. Základní škole Kladno. Koncept školičky vychází z našich slánských skupinek, jde tedy o komplexní péči o nejmenší děti a jejich další rozvoj. Díky dvěma třídám, mají děti dostatek prostoru pro snadnou adaptaci a sociální rozvoj a mohou se dále posouvat ve všem, co je baví a zajímá. Nedaleko se nachází dětské hřiště i stromový park, každý den tak vyrážíme vstříc nejrůznějšímu dobrodružství. V rámci školky je zařazena pravidelná solná jeskyně.

DS Elíšek Kladno 3, školička o kapacitě 12ti dětí, je provozována v Ul. Poděbradova 552, Kladno v krásných prosvětlených prostorách, část této kapacity slouží pro přípravu našich nejstarších dětí, které připravujeme na přechod do základní školy. V této školce jsou dvě veliké třídy a také tělocivčna, první děti chceme přivítat v květnu 2023.

Úvodní foto naleznzte zde:
WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (2)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.06

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (6)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (5)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (4)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (3)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.05 (1)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (6)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (5)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (4)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (3)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (2)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.04 (1)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03 (5)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03 (4)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03 (3)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03 (2)

WhatsApp Image 2023-04-23 at 17.09.03 (1)

Vizí Elíšku je nabídnout dětem získání vlastních zkušeností v malém kolektivu, kde se učí úctě k druhému, ale i sobě samému a v neposlední řadě k přírodě, ve které chceme trávit co nejvíce času, za každého počasí.

Naším posláním je poskytnout bezpečný prostor, kde každé dítě má své místo a výchovou jej vést k respektu ke všemu živému i neživému. Hledíme na první a průběžnou socializaci dítěte ve zdravém, bezpečném a především podnětném zázemí. Vedeme děti ke zdravému pohybu a životnímu stylu a aktivně strávenému času v přírodním prostředí, jež chceme, aby si děti zamilovaly.

 

Naším cílem je nabídnout péči o děti rodičům, kteří plánují návrat do pracovního koloběhu a chtějí své děti umístit do menšího kolektivu dětí, kde se mu bude plně věnovat školený personál – „chůvičky“/„tety“/ pedagog, pro které je dítě, jeho spokojenost a rozvoj vždy na prvním místě. Děti chceme optimálně rozvíjet v příjemném a bezpečném prostředí, které nabízí edukativní hračky, zábavný program, kreativní tvoření, vlastní zkušenost a pobyt venku za každého počasí.

V rámci programu zajišťujeme intenzivní pobyt venku, protože pohyb na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí je pro rozvoj hrubé motoriky, vnímání a poznávání pro nás nejdůležitější. „Není špatného počasí, ale špatného oblečení“.

Od pochopení a poznání přírody vedeme děti k šetrnému a udržitelnému rozvoji – děti učíme starat se o rostliny na zahrádce, kompostovat, šetřit energiemi, třídit odpad a využívat ho k dalšímu tvoření a recyklaci v rámci projektu „I odpad může být poklad“.

I s nejmladšími dětmi v rámci našeho programu uplatňujeme komunitní kruhy, přičemž se společně učíme být součástí společnosti, respektovat druhé s jejich odlišnostmi i jejich tužby a přání. Cílem u předškoláků je plně rozvinout jejich potenciál a u jejich rodičů zmírnit obavy z nástupu do školy. U těchto i mladších dětí podporujeme a rozvíjíme čtenářskou pregramotnost podle čtenářských strategií PhDr. Evy Koželuhové Ph.D. A protože rádi čteme, navštěvujeme pravidelně knihovnu, kde vybereme s dětmi knihu, kterou si průběžně čteme. V našich školkách je pro děti vybudován čtenářský koutek a vedeme tak děti k lásce k četbě a knihám.

V rámci školky navštěvujeme divadelní představení, různé tematické výstavy a exkurze.

Věděli jste, že když k nám umístíte svoji ratolest, rodičovský příspěvek Vám zůstává a dokonce můžete uplatňovat další slevy na daních?

DS Elíšek a DS Elíšek 2 jsou dvě třídičky v malém rodinném kolektivu určené vždy pro děti od 12 měsíců do 6 let.  Takto malý kolektiv nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a maximální rozvoj jeho dovedností. O děti se starají kvalifikované a pedagogicky vzdělané „tety“ s několikaletými zkušenostmi ze státních i soukromých školek.

Třídičky jsou rozdělené, dle aktuálních potřeb a schopností dětí, každá skupina má svůj specializovaný program, který reflektuje všechny aspekty pro optimální rozvoj dítěte. Třídičky se běžně potkávají, aby děti neztratily kontakt s kamarády a mohly se pohybovat ve věkově smíšené skupině – starší pomáhají mladším, a zároveň samy měly dostatečný prostor, aby je školka stále posouvala o kousek dále.

Školička Elíšek ve Slaném a nyní i na Kladně funguje několik let a za tu dobu se rozrostla na 5 tříd po 12ti dětech ve Slaném a 2 třídy na Kladně, některé z těchto tříd slouží pro zdravotníky nemocnice Slaný jiné pro širší veřejnost. Jsme místo, které je světem dětí, vstřícné k rodičům a všem jejich potřebám. Věkové rozmezí dětí v těchto skupinkách je od 1 roku do 6 let. Zakládáme si na vzájemné důvěře, vstřícné komunikaci a bezpečí pro děti i rodiče.

Třídy jsou vždy dělené podle aktuálních potřeb dětí. „Jedničky“ slouží nejmenším a nově příchozím dětem a rodičům. Pomáháme s prvními krůčky do kolektivu malým i dospělým při získávání nových sociálních rolí. Adaptační program „šijeme na míru“ každému dítku i rodiči. U dětí podporujeme osvojení si hygienických návyků, sebeobsluhu, rozvoj motorických a sociálních dovedností, protože pro děti od 1 roku býváme jejich první zkušeností s širší společností mimo rodinu.  „Dvojky“ jsou určené pro další rozvoj dětí a rozšířenou edukaci – navazujeme na vše, co se dítě naučilo v „Jedničce“ a postupně formou hry řízené i volné, tvořením, zkoumáním a objevováním dítě získává další zkušenosti, dovednosti, schopnosti a návyky ve všech oblastech.  Naše „Trojka“ je pro děti, které v následujícím školním roce nastoupí do základní školy. Zde zábavnou formou děti učíme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dle možností rozvoje a individuálních potřeb dítěte a připravujeme je tak na přechod do základní školy.

Projekt byl podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Název projektu: DS Elíšek 1 , DS Elíšek 2

Registrační číslo projektu DS Elíšek 1: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016536

Registrační číslo projektu DS Elíšek 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011969

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

 

PublicitaJPEG

 

Název projektu: Dětská skupina Elíšek Kladno 3

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/23_049/0001641

Fáze vybudování: 13.3.2023 – 31.5.2023

Fáze provozu: 1.6.2023 – 31.5.2024

Cíl projektu: podpora vybudování a provozu kvalitních, místně a finančně dostupných zařízení péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.